Због предстојећег државног празника (1. мај), Градска општина Звездара продужила је рок за пријаву заинтересованих за бесплатну Школу родитељства до понедељка , 9.маја.

 

Предавања у оквиру „Школе родитељства”, биће одржана током маја и јуна месеца а намењена су трудницама и њиховим партнерима и родитељима са пребивалиштем на територији општине Звездара.

 

Циљ предавања је припрема родитеља и будућих родитеља за одговорно родитељство, стварање здраве породице и стимулативног окружења за рани развој детета.

 

Програм „Школе родитељства” је свеобухватан едукативан програм који се састоји од циклуса предавања намењених трудницама и њиховим партнерима и родитељима деце узраста до 4 месеца. Овај програм ће обухватити предавања о пренаталном периоду, од 38. недеље трудноће, порођају и предавања о будућој заједничкој улози родитеља, као и о изазовима који доносе први месеци по доласку бебе из болнице, узраста до 4. месеца.

 

Предавања почињу уторак, 10. маја и одржавају се два пута недељно уторком и четвртком до 16.06.2022. у згради Градске оштине Звездара, Булевар краља Александра 77.

 

Пријава заинтересованих парова је почела у уторак, 26.04.2022. на мејл адресу:

skolaroditeljstva@zvezdara.org.rs и траје до понедељка, 9.05.2022.

 

Уз попуњен пријавни формулар потребно је послати очитану личну карту и копију Извода из матичне књиге рођених за дете.

 

Додатне информације заинтересовани могу добити на број телефона: 011/3405 636, радним данима у периоду од 10 -15 сати.

 

У прилогу:

Пријавни формулар