Одржан је трећи блок обука за младе које организујe Канцеларија за младе ГО Звездара, у сарадњи са Академијом техничких струковних студија, одсек Београдска политехника. Основни циљ организовања наведених обука је развој дигиталних вештина код младих и јачање њихових компетенција за образовање и запошљавање.

 

Млади ће кроз 9 сусрета, 27 школских часова, стећи знања и развити вештине рада у програмима Мултимедијални алати, Основе програма Adobe Photoshop и Основе програма  Adobe Illustrator. Поред наведених ускостручних знања рада у наведеним програмима, млади ће се снажити и у области дигиталног маркетинга.

 

У пријатној атмосфери, у простору Београдске политехнике, једна група младих је, уз подршку професора, овладала вештинама рада у Канви, програму за графички дизајн – правили су плакате, презентације, сајтове, објаве и друге графичке елементе, а друга група је развијала вештине неопходне за обраду фотографије – научили су како да организују радно окружење, подесе програм и користе различите функције за модификовање фотографије. У програму Adobe Illustrator трећа група младих је научила како да користи алате за цртање основних ентитета, модификовање објеката, фино подешавање и обликовање, рад са текстом и друго.

 

Након завршене обуке млади ће бити у могућности да сопствене идеје преточе у различите дигиталне садржаје – логое, постере, аудио-визуелне пројекте, презентације, објаве, личне портфолије.  Биће у могућности да дизајнирају визуале у складу са својим креативним и уметничким потенцијалима. То ће им пружити могућност додатне зараде уколико се определе да раде као виртуелни асистенти или унапредити њихове образовне и радне резултате, као и лично представљање и промоцију.

 

Позивамо младе да се пријаве за похађање наведених програма слањем мејла на адресу: kzm@zvezdara.org.rs . Координатор канцеларије за млкаде је Младенко Стевановић, који прати реализацију програма и сам је учесник истих. Више информација може се добити путем телефона 011/3405-905 или 011/3405-917.

Средства за реализацију обука су обезбеђена у буџету Градске општине Звездара.