Пројекaт Зуботехничке школе „ Знамо, чинимо, можемо!“, реализован у сарадњи са Градском општином Звездара, награђен је као пример добре праксе на конкурсу Завода за унапређење образовања и васпитања за примере добре праксе грађанског васпитања, који је био расписан до 31.децембра 2020.године.

На конкурс су поднете 92 пријаве, а Завод је формирао Комисију која је донела одлуку да се 25 пројеката, који својим квалитетом то заслужују, уврсте у Базу примера успешних пројектних активности остварених у оквиру грађанског васпитања са циљем да информишу и инспиришу професоре и ученике за будуће активности.

Један од награђених примера је и пројекат „Знамо, чинимо и можемо!” аутора Маје Врачар, наставнице грађанског васпитања у Зуботехничкој школи на Звездари, који је реализован у фебруару и марту 2016.године, а чији се циљ односио на утврђивање информисаности грађана о пословима општине и спремности грађана да активно учествују у решавању постојећих друштвених проблема. Овај пројекат је рађен у сарадњи са Градском општином Звездара и запосленима у Општини – Весном Петровић Урошевић, начелницом Одељења за друштвене делатности,Радмилом Урошевић, шефом Одсека за социјалну заштиту и Славицом Брђовић, у то време шефом Одсека за информисање. Конкурс примера добре праксе из грађанског васпитања је део Заједничког регионалног програма „Дијалог за будућност: унапређење дијалога и друштвене кохезије у, и између, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који спроводе UNDP, UNICEF и UNESCO, а финансира га Фонд УН-а за изградњу мира (UN PBF).

Током учешће на пројекту, ученици су стекли основна знања и усвојили основе вештине о анкетирању и пословима општине и спремности грађана да активно учествују у решавању постојећих проблема у локалној заједници. Као припрема за ову посету, ученицима је послужила анкета коју су радили на територији општина на којима живе о томе колико су грађани упознати са радом општинских служби и услугама које могу добити, као и о искуствима у комуникацији са општинским службама. Анкета је представљала истраживачки задатак ученика који похађају наставу грађанског васпитања.

Након реализације анкете, ученици су посетили Општину Звездара и током једног школског часа упознати су са радом локалне управе и комуникацијом са грађанима, а након тога су имали иницијативу да се у околини Зуботехничке школе на Звездари поставе канте за отпатке, јер их нема довољно и иницијативу да се реши проблем прљавих тротоара који остају иза кућних љубимаца несавесних власника.

У оквира рада на пројекту „Знамо, чинимо, можемо!”, ученици су развили вештине и капацитете за учење, сарадњу, комуникациjу, решавање проблема и компетенцију за предузимљивост, активацију, активизам и оснажили се за нове иницијативе грађана. Имајући у виду ове постигнуте резултате у раду са младима, упутно би било да се ова пракса понови и примени и у другим школама.