Зуботехничка школа из Београда , ул. Станка Враза 63, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програма „Подршке Европске уније управљању миграцијама у Србији“, реализује пројекат „Подржимо здрав осмех“.

Општи циљ пројекта је да се одговори на потребе миграната и тражилаца азила за очување и превенцију оралног здравља, као и да се унапреде интеркултуралне компетенције ученика и наставника.

У Зуботехничкој школи ће тим поводом у  петак, 19. фебруара 2021, са почетком у 11 часова бити реализован програм за децу мигранте и њихове породице на тему превенција оралног здравља како би се указало на важност превентивних, адекватних мера за очување оралног здравља. Осим информативних радионица, биће организован стоматолошки преглед за децу смештену у прихватном центру у Крњачи.

Кроз овај пројекат подстиче се развијање волонтерског духа код ученика и унапређују стручне компетенције стоматолошке сестре из области асистирања стоматологу код деце.

Реализацији активности присуствоваће представници Министарстава просвете, науке и технолошког развоја и Међународне организације за миграције ИОМ који пружају  подршку Зуботехничкој школи у оквиру пројекта „Подршка систему управљања миграцијама у Србији – Побољшање капацитета за прихват, унапређивање услуга заштите и приступа образовању“.

У Зуботехничкој школи  се промовише инклузивно и демократско образовање кроз наставу и учење и ваннаставне активности, од којих је одговорно учешће у демократском друштву компетенција којој се од оснивања Школе посвећује велика пажња. Активности у оквиру пројекта „Подржимо здрав осмех“ додатно афирмишу толеранцију, равноправност и дијалог међу ученицима Школе. Учење одговорног учешћа у демократском друштву је задатак образовања, али и друштва у целини.