Центар за реинтеграцију и активизам Београд (ЦРА), у оквиру пројекта „Растимо заједно” одржао је током маја и јуна 12 радионица за родитеље. Учесници су били родитељи ромске националности чија деца похађају основну или средњу школу са територије ГО Звездара.

 

Потреба за овим моделом подршке препозната је у резултатима спроведеног истраживања „Потребе родитеља деце ромске националности основношколског и средњошколског узраста који живе на територији ГО Звездара” и фокус групе на тему „Родитељске компетенције ромске популације и креирања оптималног модела помоћи и подршке“ у оквиру истог пројекта. Кроз циклус од по три радионице, прошло је укупно двадесет двоје наших суграђана. У просторијама Месне заједнице Мали Мокри луг, радионице су водиле социјалне раднице са богатим искуством. Програм радионица је реализован кроз интерактивни рад у мањим групама. У свим сегментима активности уважавали су се културолошки идентитет учесника, поштовање принципа прихватања разлика, превазилажења предрасуда и стереотипија. Сврха радионица је била стицање нових знања и вештина одговорног родитељства, размена информација, знања и подршке. Сви сегменти рада су били усмерени ка унапређењу родитељских вештина и компетенција. Радионице су садржале едукативне, психосоцијалне и мотивационе теме које су у директној корелацији са успостављањем одговорног родитељства и активнијим односом ромских родитеља у процесу образовања њихове деце. Током радионица учесници били у прилици да размењују искуства, разговарају о васпитању деце, начину како комуницирају са децом, како их награђују и кажњавају, како им помажу у учењу, шта је за њих добар родитељ, како да за своју децу у свему буду добар узор.

 

Реализација радионица је део програма Немачке развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“ који у Србији спроводи Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.