ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Регистрација стамбенe заједницe

Регистрација стамбенe заједницe

Одељење: Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Одсек: Стамбени одсек

Потребна документација:

– Пријава за регистрацију стамбене заједнице

– Записник седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице

– Доказ о уплаћеној такси

Општинска административна такса: 898 дин.

Уплатни рачун: 840-742251843-73

Број модела: 97

Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6

Место решавања предмета: 505

Радно време са странкама: 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-904, 3405-910,

Напомена:

Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.

Записник са седнице и Одлука о избору управника pdf
Записник са седнице и Одлука о избору управника word

Образац пријаве за регистрацију стамб. заједнице

Додатак пријави

Потребна документација за регистрацију стамбене заједнице