Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је седамнаесту седницу Скупштине за ПОНЕДЕЉАК, 27. март 2023. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предлoжен је следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

 

 1. а/ Утврђивање престанка мандата одборника Скупштине Градске општине Звездара

б/ Потврђивање мандата одборника који замењује одборника коме  је престао мандат

 1. Предлог одлуке о обављању послова екстерне ревизије Завршног рачуна буџета  Градске општине Звездара  за  годину
 2. Предлог одлуке о ребалансу буџета Градске општине Звездара за 2023. годину
 3. Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о додели беби пакета новорођеној деци на територији Градске општине Звездара
 4. Извештај о реализацији Локалног акционог плана запошљавања Градске општине Звездара за период 2021-2023.– активности реализоване у 2022. години
 5. Извештај о реализацији Програма за унапређење положаја избеглица, интерно расељених лица и повратника на територији Градске општине Звездара за период 2021-2024. и о раду Савета за  миграције у Градској општини Звездара
 6. Извештај о реализацији Плана развоја културе Градске општине Звездара 2021-2024. за  активности реализоване у  години
 7. Извештај о реализацији Програма унапређења социјалне заштите  ГО Звездара за период 2021-2023. – активности реализоване у  години
 8. Извештај о реализацији Акционог плана за унапређење положаја ромске популације на територији Градске општине Звездара за период 2021 –  2023, за активности реализоване у години
 9. Извештај о реализацији Програма за младе 2022-2026. у 2022. години
 10. Извештај о реализацији Акционог плана развоја заштите животне средине на територији ГО Звездара за 2022. годину
 11. Извештај о раду Одељења за инспекцијске послове Градске општине Звездара за 2022. годину
 12. Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара за 2022. годину
 13. Извештај о реализацији Плана јавног здравља за територију Градске општине Звездара за период 2021-2026.година за активности реализоване у 2022. години
 1. Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период  01.01.-31.12.2022.године бр. 040 од 23.01.2023.године усвојен  одлуком Надзорног одбора ЈП СЦ „Олимп-Звездара“ бр. 060-4 од 30.01.2023. године

 

 

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

 1. Предлог  решења о именовању Савета Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“
 2. Предлог решења о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуације за територију Градске општине Звездара
 1. Предлог oдлуке o формирању Комисије за имплементацију Стратешког плана развоја Градске општине Звездара 2021-2024.

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА