Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара сазвао је седму седницу Скупштине Градске општине Звездара за УТОРАК, 29. јун 2021. године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – сцена „Култ”, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предлoжен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

РЕДОВНИ ПОСТУПАК

1.Предлог одлуке о Консолидованом завршном рачуну буџета Градске општине Звездара за 2020. годину

2.План развоја културе Градске општине Звездара за период од 2021. до 2024. године

3.Акциони план развоја заштите животне средине ГО Звездара за период од 2021. до 2024. године

4.Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период од 04.09.2020. до 21.06.2021. године

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

1.Предлог решења о образовању сталних радних тела Скупштине Градске општине Звездара

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА