Секретаријат за енергетику Града Београда подсећа суграђане да је Влада Србије донела Уредбу о енергетски угроженом купцу, која траје до краја 2023. године.

 

Енергетски угрожени купац је купац из категорије домаћинства (самачког или вишечланог) који уредбом може стећи статус угроженог купца (корисници права на новчану социјалну помоћ и/или дечји додатак, корисници увећаног додатка за туђу негу и помоћ), односно остварити право на субвенцију у плаћању месечних рачуна за електричну енергију, природни гас или топлотну енергију.
На сајту zajednozaenergiju.rs грађани могу да провере да ли имају право на умањење рачуна за енергију и да добију информације о начину пријаве.

 

Секретаријат за енергетику позива грађане да се на време информишу о спровођењу ове уредбе, како би се на тај начин заједничким деловањем заштитила домаћинства са минималним приходима.

 

Решење којим се стиче право на умањење доноси Секретаријат за социјалну заштиту (Улица 27. марта 43–45).

 

Грађани који испуњавају услове за умањење рачуна за струју, гас и топлотну енергију могу да поднесу Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца или Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања Секретаријату за социјалну заштиту града Београда.

 

Захтев се подноси на Писарници Градске управе Града Београда (Улица 27. марта 43–45) сваког радног дана од 8:00 до 15:00 часова. Све додатне информације могу добити на број телефона 011 3309 094.

 

Обрасце Захтева за стицање статуса енергетски угроженог купца грађани могу преузети са следећих линкова:

 

1.Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца – ЗЕУК 1
2.Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца – ЗЕУК 2