ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Бирачки списак » Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка

Упис, брисање, измена, допуна и исправка бирачког списка

Одељење: Одељење за општу управу
Одсек: Послови бирачког списка

Потребна документација (у зависности од основа за тражену промену):
– Захтев
– Лична карта
– Извод из матичне књиге рођених
– Извод из матичне књиге венчаних
– Извод из матичне књиге умрлих
– Уверење о држављанству
– За расељена лица: картон о пријави боравка

Место набавке обрасца: канцеларија 702, шалтер 7 или преузмите овде PDF

Напомене везане за документацију:
Лична карта мора бити важећа.
По потреби, траже се и друга документа, а за највећи број захтева од документације је потребна само важећа лична карта.
Место предаје обрасца: канцеларија 702, шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: канцеларија 702
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
Телефон за информације: 3405-708  и 3405-701
Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) може се поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30 часова.