ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Грађевински послови » Решење о уклањању објекта

Решење о уклањању објекта

Одељење: Одељење за грађевинске послове

Потребна документација:
 Уредно попуњен образац
– Пројекат рушења објекта са спољном техничком контролом
– Услови заштите (постојеће комуналне и друге инфраструктуре , културног добра животне средине и сл.)
– Доказ о уплаћеној републичкој административној  такси за подношење захтева 380,00 дин и издавање решења у износу 660,00 дин.

Републичку административну таксу уплатити на рачун: 840-742221843-57, позив на број 97 32-022

Место набавке обрасца: Шалтер 7,8,9 или преузмите овде PDF

Место предаје обрасца: Шалтер 5 или 6
Место решавања предмета: Канцеларија 503,504
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације:
3405-640,3405-741
и на e-mail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs

Oсетљиве групе грађана (особе са инвалидитетом, особе са здравственом дијагнозом која ограничава кретање, старије особе, једнородитељске породице или родитељи са дететом до 2 године) потребну документацију у вези радова (образац за извођење радова, пројекат зграде, уплатнице као и урађено уверење) могу добити наручивањем и достављњем на кућну адресу преко телефона 3405-741 или 3405-640.