ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Грађевински послови » Уверење о спецификацији посебних делова објекта

Уверење о спецификацији посебних делова објекта

Одељење: Одељење за грађевинске послове

Уверења – спецификације о физичким деловима могу да се добију само за објекте за које је Грађевинску и Употребну дозволу издала ГО Звездара.

Потребна документација:
– Уредно попуњен образац за издавање уверења
– Доказ о уплаћеној такси у износу од 320 динара

Приликом преузимања уверења плаћа се општинска административна такса:
– за стан у износу од 382 динара
– за стамбену зграду са 2 до 10 станова у износу од 1055 динара
– за стамбену зграду са више од десет станова у износу од 2084 динара
– за гаражу или локал у износу од 380 динара
– за 2-10 гаража или локала 870 динара
– за преко 10 гаража или локала 1945 динара
– за целокупни пословни простор за пословне зграде,стамбено-пословне зграде, привредне објекте, објекте културе, спорта и рекреације износи 3623 динара

Место набавке обрасца: Преузмите овде PDF

Место предаје обрасца: Шалтери 5 и 6
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30.

Место решавања предмета: Канцеларија 503
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације:
3405-741
и на e-mail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs