ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Грађевински послови » Уверење о времену изградње објекта

Уверење о времену изградње објекта

Одељење: Одељење за грађевинске послове

Уверење о времену изградње објекта

Oбјекти који се могу сматрати да су изграђени у складу са прописима су дефинисани  чланом  125. Правилника о катастарском премеру и катастру непокретности („Сл. гласник РС 7/2016)

Потребна документација:

– Уредно попуњен образац
– Налаз и мишљење стално судског вештака грађевинске струке  на околност података о времену изградње предметног објекта
– Уверење са подацима о првом упису објекта
– Уверење са подацима о првом снимању објекта
– Доказ о уплаћеној републичкој административној  такси

-Доказ о уплати накнаде за рад вештака ради утврђивања времена изградње објекта

Место набавке обрасца: Шалтер 7,8,9 или преузмите овде PDF

Место предаје обрасца: Шалтер 5 или 6
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30.

Место решавања предмета: Канцеларија 503,504
Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације:
3405-640,3405-741
и на e-mail: odrzavanjeobjekata@zvezdara.org.rs

Oсетљиве групе грађана (особе са инвалидитетом, особе са здравственом дијагнозом која ограничава кретање, старије особе, једнородитељске породице или родитељи са дететом до 2 године) потребну документацију у вези радова (образац за извођење радова, пројекат зграде, уплатнице као и урађено уверење) могу добити наручивањем и достављњем на кућну адресу преко телефона 3405-741 или 3405-640.