ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Избегла и прогнана лица » Издавање дупликата легитимације расељеног лица

Издавање дупликата легитимације расељеног лица

Одељење: Одељење за друштвене делатности
Одсек: Социјална заштита – повереништво за избеглице

Потребна документација:
– Лична документа (лична карта – страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта – за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених не старији од шест месеци, и лична карта једног родитеља – за малолетне)
– Пријава боравишта
– Потврда МУП-а о нестанку документа
– Две фотографије за старије од шеснаест година
Место предаје документације: 313
Место решавања предмета: 313

Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30

Телефон за информације: 3405-775