ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Комунални послови » Заузеће јавних површина – баште угоститељских објеката

Заузеће јавних површина – баште угоститељских објеката

Одељење: Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката
Одсек: Одсек за управно правне послове
Потребна документација:
– Захтев за издавање Одобрења за постављање баште угоститељског објекта
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Место набавке обрасца (нова башта): Шалтер 7 или преузмите овде PDF
Место набавке обрасца (башта одобрена претходне године): Шалтер 7 или преузмите овде PDF

Општинска административна такса: 330,00 дин.
Уплатни рачун: 840-742251843-73
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасца: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 304

Радно време са странкама: 11.00-15.00, осим петком

Телефон за информације: 3405-714;
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.