ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Комунални послови » Постављање тезги и других покретних привремених објеката

Постављање тезги и других покретних привремених објеката

Одељење: Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката
Одсек: Одсек за управно правне послове

Потребна документација:
– Захтев за издавање одобрења
– Остала документација наведена у обрасцу захтева
– Доказ о уплаћеној општинској административној такси

Место набавке обрасца: Шалтер 1 или преузмите овде ПDF

Општинска административна такса: 320,00 диn.
Уплатни рачуn: 840-742251843-73
Број моделa: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје обрасцa: шалтери 5 и 6
Место решавања предметa: 304

Радно време са странкамa: 11.00-15.00, осим петкom

Телефон за информације: 3405-714
Напоменa:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети сваког радног дана од 07.30 до 15.30.
Односи се на заузеће јавних површина ради постављања баште, тезге, конзерватора за сладолед, расхладне витрине, луна парка, апарате за сладолед и друго. Јавна површина је изграђено градско грађевинско земљиште, које је у општој употребi.