ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађанe » Матичне књигe » Исправка и допуна података у матичним књигамa

Исправка и допуна података у матичним књигама

Секретаријат за управу Градске управе града Београдa
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев за исправку податакa
– Извод из матичне књиге за који се тражи исправкa
– Фотокопија важеће личне карте подносиоца захтевa
– По потреби, и друга документa
Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде ПДF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци.
Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 14.00 часовa
Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30