ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Накнадни упис у матичну књигу рођених

Накнадни упис у матичну књигу рођених

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација за упис у МК рођених:
– Захтев за накнадни упис у матичну књигу рођених
– Извод из матичне књиге рођених за родитеље
– Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
– Уверење о држављанству за родитеље
– Копија важећих личних карата за родитеље или Уверење о пребивалиштву за родитеље (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)
– Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
– Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене установе) даје се лично пред овим органом
– По потреби и друга документација

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30