ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Накнадни упис у матичну књигу умрлих

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација за упис у МК умрлих:
– Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
– Потврда о смрти (издата од стране лекара – у два примерка)
– Копија личне карте покојника или Уверење о пребивалиштву за умрло лице (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а)
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 800 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30