ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Пријава рођења и одређивање личног имена

Пријава рођења и одређивање личног имена

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Приликом пријављивања бебе, уз присуство и сагласност оба родитеља (није неопходно доносити новорођенче ради пријаве), одређују се име, презиме и држављанство детета.

Потребна документација за децу рођену у браку:
– важеће личне карте оба родитеља (уколико није извршена електронска пријава рођења детета)

Потребна документација за децу рођену ван брака:

без признатог очинства
– важећа лична карта мајке
– довољно је само присуство мајке
– очинство се може признати и накнадно, после завршене пријаве рођења детета

са признатим очинством
– важећа лична карта мајке
– важећа лична карта оца

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.
Родитељи који имају пребивалиште ван територије града Београда, могу се (са горе наведеном документацијом и отпусном листом за бебу) обратити матичару у месту свог пребивалишта ради састављања записника о пријави рођења детета.

Место предаје документације: 312

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-787

Напомена:
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана рођења. По завршеној пријави, матичар прослеђује непотпуни извод из матичне књиге рођених, Полицијској управи за град Београд, ул.Љермонтова 12а, ради одређивања јединственог матичног броја за дете. У року од 7 до 10 дана потпун извод, са одређеним матичним бројем, враћа се у матичну службу, након чега га родитељи могу преузети у било којој матичној служби на територији града Београда.
У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање личног имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту родитеља. Родитељи се обраћају матичару општине на којој је дете рођено, који ће упутити допис надлежном Центру за социјални рад, за одређивање личног имена детета.