ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Пријава смрти

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара
Потребна документација:
– У случају смрти у кући: потврда о смрти – 2 примерка, лична карта покојника и пријавиоца смрти, уколико смрт пријављује треће лице пропратни акт ЈКП „Погребне услуге“, Рузвелтова 50 или овлашћење
– У случају смрти у болници: пропратни акт здравствене установе и потврда о смрти – 2 примерка
Место предаје документације: 311

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00, суботом од 09.00 до 14.00 часова

Телефон за информације: 3405-932