ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Промена личног имена малолетног детета

Промена личног имена малолетног детета

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара
Потребна документација:
– Захтев за промену личног имена малолетног детета
– Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању очинства
– Изјава-сагласност родитеља за промену презимена
– Доказ о уплаћеној такси
– Извод из МКР за родитеље
– Копије личних карата родитеља
-Потврда о пребивалишту детета

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Републичка административна такса: 940 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022
Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 310

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 од 15.00 часова
Телефон за информације: 3405-920

Напомене:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30

Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од 10 година ради давања сагласности за промену имена.