ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Промена личног имена

Промена личног имена

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев за промену личног имена
– Изјава за промену личног имена
– Уверење о пребивалишту (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а) или фотокопија важеће личне карте
– Доказ о уплаћеној такси

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомене везане за документацију:
Изјаву за промену личног имена (преузмите PDF) подносилац захтева попуњава и потписује пред референтом на шалтерима 5 и 6 приликом подношења захтева.
Републичка административна такса: 940 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: шалтери 5 и 6
Место решавања предмета: 310
Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-920

Напомена:
Документација која се подноси на шалтерима 5 и 6 (пријем поднесака) се може поднети радним даном од 7.30 до 15.30.