ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана

Промена презимена после престанка брака у року од 60 дана

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Захтев
– Уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова 12а) или фотокопија важеће личне карте
– Правоснажна пресуда о разводу или поништењу брака (фотокопија)
– Доказ о уплаћеној такси
– Извод из матичне књиге умрлих (уколико је брак престао смрћу супружника)

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: 311

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова

Телефон за информације: 3405-795

Напомена:
Изјава се даје пред матичарем места где је пребивалиште лица које мења лично име/презиме