ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ примљених у држављанство Србије после марта 2005.

Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ примљених у држављанство Србије после марта 2005.

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:
– Извод из матичне књиге рођених
– Фотокопија личне карте (прва и друга страна) или неког другог личног документа са ЈМБГ

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.

Место предаје докумената: 311
Радно време са странкама: радним даном 08.00-15.00

Телефон за информације: 3405-795
Напомене:
По пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у држављанство лице је обавезно да у што краћем року прибави и преда матичару потребна документа.

Путем телефона за информације можете проверити да ли је Решење МУП Републике Србије достављено матичару. Документација се предаје матичару тек пошто је Решење службено достављено.
Истовремено са уписом држављанства врши се и упис у матичну књигу рођених.