ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Сервис за грађане » Матичне књиге » Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије до 2004.

Упис у матичне књиге лица из бивших република СФРЈ која су стекла држављанство Србије до 2004.

Секретаријат за управу Градске управе града Београда
Одељење: Одељење за лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права Звездара

Потребна документација:

За упис у матичну књигу рођених
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге рођених
– Фотокопија личне карте
– По потреби, и друга документа
За упис у матичну књигу венчаних
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге венчаних
– Фотокопија личне карте
За упис у матичну књигу умрлих
– Захтев за упис
– Извод из матичне књиге умрлих
– Фотокопија личне карте
– По потреби, и друга документа

Место набавке обрасца: Шалтер матичара или преузмите овде PDF

Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу, документа која нису издата на трајном обрасцу не могу бити старија од 6 месеци.
Предата документација се задржава.

Републичка административна такса: 380 дин.
Уплатни рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 32-022

Место предаје документације: 311

Радно време са странкама: радним даном од 08.00 до 15.00 часова
Телефон за информације: 3405-795
Напомена:
Законски рок за решавање предмета је 30 дана од подношења захтева.