Председник Скупштине Градске општине Звездара Александар Ерор сазвао је шеснаесту седницу Скупштине за ЧЕТВРТАК, 29. децембар 2022. године са почетком у 10 сати, у Градској општини Звездара, Булевар краља Александра 77, велика сала на 1. спрату.

 

За ову седницу предлoжен је следећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

I  РЕДОВНИ ПОСТУПАК

 

1.Предлог Кадровског плана Градске општине Звездара за 2023. годину

2.Предлог Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2023. годину

3.Извештај о раду Већа Градске општине Звездара за период од 01.01. 2021. до 31.12.2021. године

4.Предлог Годишњег плана рада Штаба за ванредне ситуације Градске општине Звездара за 2023. годину

5.Извештај о раду и реализацији Годишњег плана и програма пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за период 01.01.-30.09.2022.године број 626 од 17.10.2022. године усвојен одлуком  Надзорног  одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ број 665-6 од 31.10.2022. године

6.Решење о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ о ценама услуга, ценама закупа пословног простора, ценама постављања и издавања рекламног простора у Јавном предузећу Спортски центар „Олимп-Звездара“ број 846-3 од 15.12.2022. године

7.План и програм пословања Јавног предузећа Спортски центар „Олимп-Звездара“ за 2023. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022. години бр.745 од 21.11.2022.године, усвојен одлуком Надзорног одбора број 766-5 од 30.11.2022.године

8.Информација о стању у образовно-васпитним установама на подручју Градске општине Звездара у школској 2021/22. години

9.Предлог програма рада Скупштине Градске општине Звездара за 2023. годину

 

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

 

  1. Предлогодлуке о измени Одлуке о разрешењу и именовању чланова и заменика чланова Изборне комисије Градске општине Звездара у сталном саставу
  2. Предлог решењао разрешењу члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп – Звездарa”
  3. Предлог решењао именовању члана Надзорног одбора из реда запослених Јавног предузећа Спортски центар „Олимп –Звездарa”
  4. Предлог решења о измени Решења о образовању општинског Штаба за ванредне ситуацијеза територију Градске општине Звездара.

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА