Александар Ерор, председник Скупштине Градске општине Звездара сазвао је шесту седницу Скупштине Градске општине Звездара за ЧЕТВРТАК, 27. мај 2021. године са почетком у 10 сати, у Установи културе „Вук Стефановић Караџић“ – велика сцена, Булевар краља Александра бр. 77 a.

За ову седницу предлoжен је следећи

ДНЕВНИ РЕД

I  РЕДОВАН ПОСТУПАК

  1. ИНФОРМАЦИЈА О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

  1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА

 

  1. ПРЕДЛОГ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД 2021 – 2023.

 

  1. ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИЦА, ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА И ПОВРАТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД 2021-202

 

  1. ИЗВЕШТАЈ О ЗАДОВОЉАВАЊУ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА У 2020. ГОДИНИ

 

  1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ОЛИМП-ЗВЕЗДАРА“ БЕОГРАД, ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021. ГОДИНЕ

 

 

II  СКРАЋЕНИ ПОСТУПАК

  1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ТИМА ЗА ПРАЋЕЊЕ, ИЗВЕШТАВАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈУ „ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД 2021-2023.“

 

III  ТЕКУЋА ПИТАЊА

 

IV   ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА