По конкурсу за упис деце за радну 2023/2024. годину, објављени су спискови уписане деце на улазним вратима вртића ПУ „Звездара“.

Приговоре на резултате конкурса, родитељи/други законски заступници деце могу да поднесу  електронским путем, на мејл адресу zvezdara.upis@gmail.com, у периоду од 05. до 14. јуна 2023.године.

Сва питања уписноj комисији се могу постављати електронски на адресу zvezdara.upis@gmail.com као и путем телефона, на број 011/2880 – 801 и 062/710-870, сваког радног дана од 09 до 14 часова.

У прилогу се налази Списак примљене деце.

Прилог: Списак уписане деце у ПУ „Звездара“