ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Спорт

Спорт

Поштовани суграђани,

Закон о спорту (“Службни гласник РС”, бр. 10/2016) је члановима 137. и 138. уредио финансирање спорта у јединицама локалне самоуправе. ГО Звездара је усвојила Одлуку о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“, бр. 107/2016), донела Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта на територији Градске општине Звездара и Правилник о категоризацији спортских организација. Спортске организације достављају годишње програме преко територијалног спортског савеза у складу са програмским календаром, дефинисаним чланом 117. Закона.

Спортски савез Звездара jе територијални спортски савез за нашу општину. Извештај о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта за 2018. годину се може погледати овде. У току 2019. године, програм Спортског савеза Звездара је подржан са 960.000,00 динара.
СПОРТСКИ САВЕЗ ЗВЕЗДАРА Ћирила и Методија 2а 2422-020, 3405-676 sszvezdara@gmail.com

 

На овој страници ће се објављивати информације везане за реализацију годишњих и посебних програма у области спорта које се финансирају из буџета ГО Звездара.