У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/2018), као и Одлуком о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса која реализују удружења, председник Градске општине Звездара доноси три Решења о образовању комисија за спровођење јавних конкурса за суфинансирање програма/пројеката удружења за 2021. годину.

Прилози:

Rešenje o formiranju Komisije – opšti
Rešenje o formiranju Komisije – mladi
Rešenje o formiranju Komisije – socio-humanitarni