Центар за едукацију и истраживање здравља Београд-ЦЕИЗ, као носилац пројекта и Удружење пензионера Старо Миријево „Треће доба“, као сарадник на пројекту „Социјалне потребе старих у заједници као база за активирање на унапређењу здравља“, подржаног и финансираног средствима  буџета Градске општине Звездара за 2022, организују здравствену трибину-креативну радионицу која ће под називом „Како дочекати и како проживети старост“ бити одржана у четвртак, 29.септембра 2022.године од 16 сати у просторијама Удружења пензионера Старо Миријево, Витезова Карађорђеве звезде бр.22.

 

Предавачи/модератори трибине/радионице која је део манифестације „Дани сениора на Звездари 2022” су носиоци/сарадници Пројекта: проф. др Мирјана Јањанин , проф. др Викторија Цуцић и Душан Матић.