У Градској општини Звездара одржан је нови састанак на коме су са управницима звездарских стамбених заједница разговарали председник ГО Звездара Владан Јеремић,члан Већа ГО Звездара Милош Стојилковић, Саша Мијаиловић, извршни директор ЈКП „Градска чистоћа“, извршни директор ЈП „Путеви Београд” Џафер Џафербеговић, извршни директор ЈП „Градско стамбено” Ненад Стајић, Срђан Зарић, директор сектора дистрибуције воде у ЈКП „БВК“, као и Ненад Радумило, представник ЈКП „Зеленило Београд”. На састанку који је одржан у присуству већег броја управника стамбених заједница са територије месних заједница „Вуков споменик” и „Смедеревски ђерам”.

 

Владан Јеремић је рекао да је настављена добра пракса, јер је захваљујући овим сусретима одређени број комуналних проблема на општини решен, а то је посебно важно када се зна да је Звездара општина са највећим бројем регистрованих стамбених заједница у Београду (више од 3500) и општина која једина организује овакве састанке како би грађани, преко својих управника стамбених заједница, имали ближи контакт са секретаријатима и градским јавним и јавно-комуналним предузећима и брже добијали одговоре на иницијативе, предлоге и питања која имају.

„Градска општина Звездара пример је добре праксе сарадње и непосредне комуникације са управницима стамбених заједница, јер на оваквим састанцима управници имају прилику да разговарају са представницима ГО Звездара и Града Београда, што је као резултат имало решавање већег броја проблема и прихватање сугестија грађана”-рекао је Владан Јеремић и истакао да ће организовање оваквих састанака бити настављено.

 

Управници стамбених заједница имали су прилику да изнесу своје проблеме, сугестије и да поставе питања, на која су добили одговоре, од којих је највећи број био везан за саобраћајну проблематику, паркинг места, зеленило и питања у вези са што бољим функционисањем стамбених заједница. Они су истакли да им ови састанци пуно значе, јер им омогућавају да на најбржи начин добију одговоре на своја питања и реше проблеме.