У Градској општини Звездара је, у присуству великог броја заинтересованих грађана, одржана трибина на тему: „Израда Плана детаљне регулације за део блока између улица Кајмачаланске, Брегалничке, Светомира Николајевића и Силвија Крањчевића”. На трибини су говорили главни урбаниста Града Београда Марко Стојчић, извршни директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Марија Лековић и председник ГО Звездара Владан Јеремић.

 

На трибини је речено да је Општина Звездара 13.10.2022. године поднела Иницијативу Служби главног урбанисте за израду Плана детаљне регулације за део блока између улица Кајмачаланске, Брегалничке, Светомира Николајевића и Силвија Крањчевића којим би се предметна локација, део катастарске парцеле 7283 КО Звездара, на којој се налази парк „Београд башта”, планирала као јавна зелена површина, тј. да јој се врати намена према плану из 2003. године.

 

Марко Стојчић је обавестио присутне да је Скупштина Града Београда, на седници одржаној 21.2.2023. године усвојила одлуку о изради наведеног плана детаљне регулације, чијом границом је обухваћена предметна локација, и да је Одлука објављена у „Службеном листу града Београда”, број 5/23. Циљ израде овог Плана детаљне регулације је дефинисање правила уређења и грађења за површине јавне намене које се налазе у обухвату плана, а у складу са потенцијалима и ограничењима простора и стварање планског основа за заштиту и унапређење предметног простора и афирмацију његових вредности, преиспитивањем решења Плана генералне регулације којим је уређена зелена и слободна површина „Београд башта” на делу КП 7283 КО Звездара планирана као површина за становање. По усвајању Плана Град Београд на овој локацији планира ревитализацију парковских површина и претварање ове површине у зелену оазу.

 

Марија Лековић је истакла да, се на овај начин, након измене наведеног Плана, у складу са законском регулативом, током ове године очекује решавање имовинско правних односа на наведеној парцели, а у току следеће године и уређење исте, уз поштовање жеља грађана који своје предлоге и сугестије могу да шаљу Општини на мејл info@zvezdara.org.rs.

 

Владан Јеремић је захвалио грађанима на показаном великом интересовању за уређење ове локације на којој се налази „Београд башта” истакавши да ће и овде, као и у случају Петог парка, чији проблем је решен након 18 година, уз сарадњу Општине, Града Београда и грађана, постати јавна зелена површина. Он је позвао грађане да и даље буду активни у вези са овим питањем и да са Општином одржавају директну комуникацију како би имали тачне и правовремене информације.