Удружење за подршку особама ометеним у развоју „Наша кућа“, у оквиру пројекта са Институтом за примењену психологију из Рима PSY, организовало је трибину на тему унапређења и организовања услуга подршке у заједници које обезбеђују квалитетан живот особа са инвалидитетом. Састанку су присиствовали родитељи и представници организација из Београда и неколико градова у Србији.

 

Скуп је отворила Аница Спасов, председница „Наше куће”, која је изнела искуство ове организације и постигнуте резултате у петнаестогодишњем раду, од којих је најважнији индивидуални проступ у социјализацији и развијању вештина корисника дневног боравка „Наше куће”, као и социјалне коопертиве- производња папирнате галантерије и „Кухиње на точковима”.

 

Партнер на пројекту, супевизор из Италије професорка Вивиан Лангхер  упознала је присутне са искуствима из Италије како на теоријском и научном тако и на практичном и организационом нивоу у циљу подршке унапређењу квалитета услуга у Београду и Србији.

 

Радмила Урошевић, шеф Одсека за социјалну заштиту учествовала је као представник Градске општине Звездара на трибини износећи искуство у социјалној политици и пракси Општине у области бриге и унапређења квалитета живота појединаца који имају развојне проблеме и породица које о њима дугорочно брину. Поред конкурса за суфинансирање пројеката и програма цивилног сектора, она је истакла да је током целе године више од 12 година активна Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом, као и да су родитељи важан и равноправан партнер и професионалцима који брину о овој категорији наших суграђана, али и цивилном и јавном сектору, пре свега, у области мапирања приоритетних потреба и проблема, као и пројектовању оптималних решења и одговора система.

 

Закључци трибине биће доступни у наредном периоду како родитељима и њиховим удружењима тако и широј јавности. Планирана је и широка иницијатива која за циљ има препознавање ресурса и међусекторско и међуинситуционално умрежавање свих актера у заједници у најбољем интересу и појединаца и породица.