На конференцији под називом ,,Помоћ – подршка  запошљавању особа са инвалидитетом“, одржаној уз подршку општине Звездара а у организацији Удружења особа са инвалидитетом  Београд председник ГО Звездара Владан Јеремић је истакао да општина Звездара, у оквиру вођења социјалне политике, посебну пажњу придаје сарадњи, помоћи и подршци организацијама особа са инвалидитетом и реализацији неких од њихових програма.

„Ако знамо да у нашој земљи има више од 800.000 особа са неким обликом инвалидитета и да је висока стопа њихове незапослености, прави успех је тек када неке од тих особа добију посао”- рекао је Владан Јеремић и закључио да се нада да ће ова конференција по том питању имати видљиве резултате.

Председник Удружења особа са инвалидитетом  Београд Гордана Пушара је рекла да овај програм служи да послодавци сазнају које субвенције могу да остваре ако запосле особе са инвалидитетом као и да схвате да су особе са инвалидитетом радно способне и да могу да раде у складу са својим могућностима и образовањем.

Начелник Одељења за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом НСЗ Биљана Јеленковић Паспаљ упознала је присутне  са мерама подршке НСЗ незапосленим особама са инвалидитетом и послодавцима који запошљавају особе са инвалидитетом као и са јавним позивима/конкурсима за реализацију мера активне политике запошљавања.

На конференцији је договорено да две особе са инвалидитеом, чланови Удружења, добију посао, као и да се ради на повећању видљивости особа са инвалидитетом и бољој повезаности удружења особа са инвалидитетом са послодавцима и послодаваца са Националном службом за запошљавање, а све у координацији са активностима ГО Звездара.

Конференцији су присуствовали заменик председника ГО Звездара Драгана Ђурић и члан општинског Већа Станко Радовановић, директор Центра за социјално предузетништво Миодраг Пешић, оснивач Удружења „Сви на вагу” Милка Раичевић, представници удружења грађана, послодаваца и други.