Презентација јавних позива-конкурса Националне службе за запошљавање за послодавце за реализацију програма и мера активне политике запошљавања за 2021. годину одржана је у Општини Звездара. На презентацији су локални  послодавци имали прилику да се упознају са различитим субвенцијама за обучавање или запошљавање.

Презентацији су присуствовали чланица Већа ГО Звездара Виолета Филип, заменик директора Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање (НСЗ)  Синиша Кнежевић, , руководилац НСЗ Службе Звездара Бранислава Познановић и 19 послодаваца са Звездаре.

У име Градске општине Звездара присутне је поздравила Виолета Филип која је захвалила присутним привредницима на интересовању за ову презентацију, као и Националној служби за запошљавање на веома доброј сарадњи.

Виолета Филип је истакла да је Општина Звездара једна од најактивнијих  београдских општина када су у питању активности које су везане за питања незапослености и да је, поред осталог, у претходном периоду издвојила значајна средства за финансирање и суфинансирање мера активне политике запошљавања.

„Локалним акционим планом запошљавања утврђен је план активности, приоритети и мере за подстицај запослености на територији општине. Од значајнијих мера ГО Звездара, у сарадњи са НСЗ, реализовани су јавни радови, као и обуке за покретање сопственог посла, бројне трибине, сајамови запошљавања и професионалне оријентације и друге активности које су везане за теже запошљиве категорије становништва”-рекла је Виолета Филип.

Присутне је, у име НСЗ, поздравио Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд Националне службе за запошљавање који је захвалио послодавцима на показаном интересовању за ове јавне позиве који им нуде одређене погодности при запошљавању или обучавању незапослених лица са евиденције. Истакавши да је сарадња са Општином у претходном периоду била одлична, Синиша Кнежевић је подсетио да је акценат ове године на социјално угроженим групама, односно да је тенденција помоћ теже запошљивим категоријама становника.

На презентацији су стручњаци Националне службе за запошљавање Весна Живковић Костић, начелник Одељења за програме запошљавања и предузетништво, Марчела Вуинац Обућина, начелник Одељења за додатно образовање и обуке и Лана Мартиновић, сарадница у Одсеку за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом представиле објављене јавне позиве: за стручну праксу, приправништво, субвенционисано запошњавање и запошљавање особа са инвалидитетом.

Презентација јавних позива одржана је уз придржавање свих прописаних мера против епидемије изазване вирусом Ковид19

Јавне позиве на сајту НСЗ можете видети преко следећег линка::

http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_poslodavcima_za_dodelu_subvencije_za_zapo_ljavanje_nezaposlenih_lica_iz_kategorije_te_e_zapo_ljivih_u_2021._godini.cid74765?page=0