У шалтер сали Градске општине Звездара, у циљу унапређивања рада општинске Управе, почео је са радом Е- шалтер намењен за отварање електронских налога грађанима на Порталу еУправа.

Грађани могу једноставно да се региструју на означеном шалтеру и користе услуге еУправе.

Портал еУправа (euprava.gov.rs) представља јединствено електронско место преко којег се може приступити најважнијим информацијама и електронским услугама за грађане и привреду.

еГрађани су сви корисници електронских услуга на Порталу, који штеде ресурсе и на једноставан и брз начин – дигиталним путем – долазе до свих потребних информација. Отварањем налога на Порталу еУправа заинтересовани постаје еГрађанин и сва акта јавне управе која се достављају у електронском облику ће му убудуће, у складу са законом, бити достављена у еСандуче. еГрађанима се називају сви корисници услуга електронске управе – грађани и  привреда – који се региструју за приступ Порталу еУправа.

Приликом регистрације, потребно је да корисници покажу на увид валидан биометријски документ (лична карта или пасош) и пријаве корисничко име (адреса електронске поште), након чега добијају параметре за подешавање апликације за мобилни телефон која се користи за поузданији начин пријаве, уз двофакторску аутентикацију. То значи да ће корисницима овлашћено лице, након увида у лични биометријски документ на шалтеру, креирати налог на Порталу еУправа, који корисници треба да потврде на адреси електронске поште, издати одштампан ИД корисника и регистрациони код, које корисници треба иницијално да унесу у мобилну апликацију Consent ID како би могли да се пријављују.

Пријава, такозваном двофакторском аутентикацијом, омогућава приступ за 98 одсто услуга еУправе и омогућава:

  • да се добију подаци о матичним књигама;
  • приступ подацима локалне пореске администрације – стање на рачунима и непокретностима на територији наше општине;
  • приступ подацима о непокретностима који се воде у оквиру катастра непокретности;
  • да се добију подаци о истеку личних докумената;
  • да се поднесу захтеви за издавање докумената о некажњавању, као и
  • да се добију подаци који се воде у оквиру Централног регистра обавезног социјалног осигурања.