У Градској општини Звездара, због велике заинтересованости грађана, од уторка 1. јуна, почиње са радом шалтер за озакоњење бесправно саграђених објеката до 400м2 бруто развијене грађевинске површине.

У оквиру припрема за почетак рада шалтер су обишли члан Већа Градске општине Звездара Милорад Мићић и начелник општинског Одељења за озакоњење објеката, геоинформационе системе и информационе технологије Иван Трајковић.

Грађани Звездаре ће на шалтеру моћи да добију додатна појашњења и информације у вези са предметима за озакоњење, као и за питања о току поступка озакоњења.

Радно време шалтера је од понедељка до петка од 8 до 14 сати, а контакт телефон је 011/3405-628.

Информације у вези са озакоњењем бесправно саграђених објеката заинтересовани грађани могу добити и путем мејла оzakonjenje.zvezdara@zvezdara.org.rs.