Споразум о пословно-техничкој сарадњи између Градске општине Звездара и Фондације „Хуманист” потписали су данас председник ГО Звездара Владан Јеремић и управитељ Фондације Бранислав Симић.

 

Споразумом је дефинисан однос у оквиру пословно – техничке сарадње између Градске општине Звездара и Фондације „Хуманист” при чему пословно – техничка сарадња подразумева међусобну подршку и сарадњу између уговорних страна, у складу са Статутом Градске општине Звездара и законским овлашћењима. Обе стране прихватају да једна другој пруже логистичку подршку у оквирима својих могућности, као и да свака страна ангажује расположиве капацитете у циљу остваривања и развијања међусобне сарадње.

 

Свака уговорна страна има право да другој уговорној страни упути Предлог којим ће се ближе дефинисати предмет сарадње, односно активности, место, време и начин њихове реализације.