У складу са Законом о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 88/2017, 27/2018,  – др. закони, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), у први разред основне школе уписује се свако дете рођено од 1.марта 2016. до 28. фебруара 2017.године, као и деца која до 31.августа напуне 6 година, по извршеном тестирању од стране школског психолога. Ако дете старије од седам и по година, због болести или других разлога, није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.

 

У школу за образовање ученика са сметњама у развоју, дете, односно ученик, уписује се на основу мишљења интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке, уз сагласност родитеља, односно старатеља.

 

Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у први разред основне школе и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.

 

Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе, ако просторни капацитети то дозвољавају. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.

 

Министарство просвете је објавило следећу информацију:

 

Родитељи или други законски заступници који су грађани Републике Србије и ове године покретањем услуге еЗаказивање на Порталу еУправа имају могућност да електронским путем закажу термин за упис и тестирање детета у први разред основне школе којој територијално припадају.

 

Заказивање термина за тестирање почиње данас, док су термини за тестирање расположиви у периоду од 1. априла до 31. маја и њих креирају овлашћена лица у основној школи. Приликом доласка у заказани термин ради тестирања и уписа детета није потребно да родитељи прилажу било каква документа, јер ће их школа прибавити електронски по службеној дужности. Кад родитељ покрене услугу, која је доступна, како на српском, тако и на језицима националних мањина, потребно је да одабере школу којој дете територијално припада, понуђени термин у школи и попуни основни сет података и кликне на дугме Поднеси.

 

Податке која ће школа прибавити електронски по службеној дужности су они из:

  • Извода из матичне књиге рођених;
  • Уверења о пребивалишту;
  • Уверења о завршеном припремном предшколском програму;
  • Потврде о обављеном лекарском прегледу.

Уколико је лекарски преглед обављен код приватног лекара или у војној здравственој установи, потребно је лично донети лекарско уверење.

 

Како да упишете дете у школу електронски?

Уколико нисте, потребно је да будете регистрован корисник, односно да имате креиран налог на Државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs.

  • Након успешне регистрације потребно је да се пријавите на Портал (упутство за пријаву)
  • Из менија одаберите Услуге > Образовање > еЗаказивање термина за упис, где можете прочитати детаљан опис те услуге;
  • Након покретања услуге еЗаказивање термина за упис одаберите опцију Подношење пријаве, изаберите школу у којој желите да закажете термин за тестирање ђака и упис и одаберите термин.

 

Родитељима или другим законским заступницима ће током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 08.00 до 15.00 часова бити доступан и контакт центар Министарства просвете на броју телефона 011/73-505-57.

 

Будућим првацима желимо срећан полазак у школу и безбрижно одрастање.