ГО Звездара  традиционално награђује ученике генерације, негује и развија свест о важности образовања и указује на његов значај у развоју заједнице, њеном напретку и просперитету.

Чланови Већа Градске општине Звездара су у петак, 2. јула 2021. године, на основу члана 42. Статута Градске општине Звездара – пречишћен текст („Службени лист града Београда“, број 124/19), Одлуке о буџету Градске општине Звездара за 2021. годину („Службени лист града Београда“ бр. 146/20 и 15/21) и члана 6. Одлуке о награђивању ученика и њихових наставника-ментора из буџета Градске општине Звездара („Службени лист Града Београда“ број 15/15) донели Закључак о критеријумима за награђивање ученика и наставника ментора из буџета Градске општине Звездара за 2021. годину, врсти и обиму награда. Овим Закључком су дефинисани врста и обим награде за 23 ученика генерације.

Најуспешнији ученици ће бити награђени новчаном наградом у износу од 20.000,00 динара и постављањем билборда са њиховим фотографијама, на 10 локација у Београду, као израз поштовања вредним ученицима, али и поруке свим младим људима да је образовање важно за њихов лични успех и напредак, као и за напредак и развој заједнице.

Закључак Већа-Ученици генерације