Веће Градске општине Звездара је на седници одржаној 01.06.2021. донело Решење XИ број 06-29/2021 којим се за начелника Управе Градске општине Звездара на пет година поставља дипломирани правник Оливера Јовановић из Београда.

Начелник Управе Градске општине Звездара ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај.

Решење XИ број 06-29/2021.