Комисија за доделу Награда „Светислав Милић – младима од срца“, донела је једногласну одлуку да награду у области хуманитарног рада и мирне борбе за људска права добије Волонтерски сервис Звездара.

 

Награда се додељује „за изванредне резултате на пољу хуманитарног рада и мирне борбе за људска права и  за предан и посвећен рад свих чланова тима.“

 

Волонтерски сервис Звездара већ више од деценију помаже најугроженијим групама становништва. Организовањем волонтерских активности, представници овог сервиса имају за циљ стварање хуманијих услова за најугроженије суграђане свих генерација кроз промовисање волонтирања, солидарности и хуманости као врховних социјалних вредности.

 

Волонтерски сервис помаже у кућним условима у просторијама Сервиса, али и путем телефона најугроженијим суграђанима и њиховим породицама и то: старијим лицима, немоћним и особама са инвалидитетом… Поред пружања помоћи најосетљивијим категоријама друштва у свакодневном животу, ангажовањем волонтера Сервис настоји да на директан и недвосмислен начин афирмише и развија вредности и идеје волонтирања, као и принципе помоћи, солидарности и самопомоћи чиме се подстиче коришћење постојећих људских ресурса и посебно фаворизује проактиван начин живота.

 

Волонтерски сервис Звездара дао је видљив и мерљив допринос превентивно и интервентно у развијању капацитета самосталног живота Београђана, а што је у директној корелацији са примерима добре праксе развијених система социјалне заштите, који фаворизују пружање подршке и помоћи грађанима у њиховом самосталном живљењу у природном окружењу као најхуманијој друштвеној бризи.

Концепт Волонтерског сервиса је свегенерацијски и када је реч о корисницима (најмлађи има 10, а најстарији 95 година) и волонтерима (најмлађа волонтерка има 17 година, а најстарија 74).

 

Активности Волонтерског сервиса успоставиле су стандарде у овој области, будући да је програм акредитован код надлежног министарства. На конкурсу „Шампиони локалног развоја“, по оцени жирија НАЛЕД-а, у категорији сервис грађана ГО Звездара је проглашена за победника.

Награда „Светислав Милић – младима од срца“ награђенима ће бити уручена на свечаности у Нишу, 15. новембра на великој сцени Народног позоришта.