Конференција намењена учитељима свих основних школа са територије ГО Звездара у оквиру пројекта „Знање и процесуре за бољи живот“ реализована је у просторијама МЗ Зелено брдо.

 

Пројекат има за циљ подизање свести и знања о појавама насиља у породици, као и начинима оснаживања деце из таквих породица. Звездарски учитељи су имали прилике да добију информације из „прве руке“ од представника институција и Удружења која се баве том проблематиком.

 

На конференцији говорили су Маја Ивановић из Полицијске управе за град Београд, Управа за криминалистичку полицију, одсек за превенцију и сузбијање насиља у породици, Миодраг Сулејмановић из Полицијске управе за град Београд, Управа за криминалистичку полицију, одсек за превенцију и сузбијање малолетничке деликвенције, Хајрија Рамадани, председница удружења ХАЈР (удружење жртава насиља) и Татјана Матијаш, педагошкиња из Центра за одрживи развој и безбедност саобраћаја.