Стамбеној заједници у улици Фрање Клуза 5 испоручена су два котла на пелет од 150 kw који ће обезбедити грејање за 38 породица у овој Стамбеној заједници. На тај начин досадашња коларница која је користила фосилне енергенте биће замењена котларницом која користи еколошки прихватљивији енергент-пелет.

 

Замена котларнице у Стамбеној заједници у Фрање Клуза 5 је део пројекта који финансирају Министарство за заштитну животне средине и ГО Звездара, у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине и део је Пројекта смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на територији града Београда, а у складу са Акционим планом ГО Звездара из 2021. године.

 

Ово је један од шест пројеката заштите животне средине и јавног здравља које ГО Звездара реализује у сарадњи са републичким и градским институцијама.

 

Овим поводом Стамбену заједницу у улици Фрање Клуза 5 данас су посетили председник ГО Звездара Владан Јеремић и чланови Већа ГО Звездара др Гордана Мишев, Милош Стојилковић и Душан Игњатовић.

 

Станари Стамбене заједнице у улици Фрање Клуза 5 су показали изузетну захвалност, јер ће заменом котларнице бити решен вишегодишњи проблем загађење животне средине којим се поред животне средине штити и здравље становника.