Грађевински инспектор Секретаријата за инспекцијске послове Града Београда води поступак инспекцијског надзора над изградњом ограде на катастарској парцели 4605 КО Звездара, саопштено је из Секретаријата за инспекцијске послове.

У току поступка грађевински инспектор је донео Решење о затварању градилишта, као и Решење о уклањању ограде. На Решење о уклањању инвеститор је уложио жалбу, која је одбијена решењем другостепеног органа. Даље у току поступка донето је и Решење о извршењу.

Изласком на лице места данас,  када је уклањање спорне ограде и заказано, инспектори овог секретаријата констатовали су да инвеститор поступа по решењу које је донела Градска грађевинска инспекција и да је самостално приступио уклањању нелегалне ограде, уз надзор грађевинских инспектора.

Како се наводи у саопштењу, грађевинска инспекција Секретаријата за инспекцијске послове ће и убудуће бити посвећена заштити јавног интереса и безбедности грађана и деце, при чему ће сваки покушај извођења грађевинских радова мимо законом прописане процедуре бити адекватно