Израда сувенира је тема најновије радионице у организацији два удружења, „Звездарски еколошки центар“ и „Чувари заната“, која је одржана 25. августа у Булевару краља Александра 503.

Традиција, култура, уметност, хуманизам, очување животне средине… то су заједнички имениоци који већ више од 7 година окупљају заинтересоване различитог узраста, пола и занимања, овога пута у оквиру пројеката „Еко креативни одговор“, чији је носилац Удружење „Звездарски еколошки центар ЗЕЦ“ и „Традиционално неимарство у Срба“, чији је носилац Удружење „Чувари заната“.

Оба пројекта реализују се у сарадњи и уз подршкy ГО Звездара.

Општи циљ пројекта „Еко-креативни одговор“ Удружења ЗЕЦ је  сензибилисање грађана свих узраста да активно учествују у  решавању проблема очувања, заштите и одбране животне средине и одрживог развоја и проналажење решења за ублажавање негативних утицаја савременог начина живота.

Специфични циљеви су :

  • подизање свести о значају рециклаже за очување животне средине и здравља људи и развијање трајне навике примарне селекције амбалажног отпада, тј. неопасног отпада на извору загађења
  • разумевање важности адекватног управљања отпадом и схватање позитиних ефеката овог процеса у смислу употребе отпада као ресурса;
  • развијање способности за улогу одговорног грађанина; за живот у уређеном и хуманом друштву које  је, између осталог, засновано на личној одговорности да савремени начин живота буде у складу са законима природе.

У оквиру пројекта „Традиционално неимарство у Срба“ Удружења Чувари заната🏠 биће одржано више едукативних радионица и презентација, на којима ће се учесници упознати са развојем српског неимарства, али и са првим званичним регулативама у грађевинарству које потичу из доба владавине кнеза Милоша Обреновића. .

Ликовно изражавање често подразумева комбиновање различитих материјала и техника, а управо рециклажа има потенцијал да буде забавна и креативна, па чак и да изнедри уметничко дело – не мора да се сведе само на сакупљање амбалажног отпада,од којих ће се после добити сировина за израду исте такве амбалаже. Комбинација уметности и рециклаже  представља добар метод за сензибилисање људи да се баве проблемима очувања природе и животне средине и да развијају свест о зеленом дизајну, да би сви ми живели у макар мало чистијем и здравијем свету.

На радионицама  ових пројеката корисници примењују стечена знања и вештине у изради предмета који задовољавају естетске квалитете сувенира. Сви сувенири ће се поклањати.  На овај начин ће се делимично обезбедити и одрживост пројеката.

Као опрема користе се различите врсте неопасног амбалажног отпада – папир, пластика, метал, текстил, а као потрошни радионичарски материјал водене и акрилне боје, четкице, фиксатори, лакови, лепак, канап, сунђер, гипс, конац, игле и др.