Arhiva

Nabavka dobara: toneri

Gradska opština Zvezdara, u svojstvu naručioca, pokrenula je postupak javne nabavke male vrednosti, koji ima za predmet nabavku dobara: toneri...

avgust 24, 2017

VIŠE vise