Arhiva

Предлог одлуке Комисије за избор и праћење реализације пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у школама на Звездари

Одлуком о буџету Градске општине Звездара за 2019. годину (“Службени лист града Београда” број 128/18) планирано је 2.000.000,00 динара за...

March 28, 2019

ВИШЕ vise